Stubbsittning och Skogsbad

Vi utvecklar våra aktiviteter vidare under hashtagen #homesofwellbeing. I anläggningens omedelbara närhet har vi iordningställt platser för aktiviteter som syftar till lugn & ro, själslig vila och meditation - Stubbsittning och Skogsbad.

Sitt på en stubbe, blunda och känn skogens alla dofter. Lyssna på fågelsången och bara njut av lugnet. Öppna ögonen och titta på skogens vegetation. Du befinner Dig nu i ett av Ölands sista sammanhållna alskogs-bestånd, ett område som fungerar som en viktig kvävefälla för det dagvatten som tar denna väg ut till Kalmarsund. Har Du tur kan Du se både rådjur och annat småvilt samt givetvis fåglar. B l a häckar Kattuggla ofta här.

På sjöängarna söderut finns också iordningställda platser för t ex meditation eller egen yoga.

I receptionen får Du vägbeskrivning till våra "hemliga" ställen samt finns lite material med tips på saker att göra. Du kan också ladda ner en PDF här

Välkommen ut i naturen!