• MiljösidanVi har en vision - att göra campingen så miljövänlig & hållbar som det bara går.
MEN - vi klarar inte detta utan Din hjälp som gäst!

Vad gör vi?

- Alla våra fordon körs på el eller miljödiesel (SWEAX) med ca 70% lägre utsläpp av skadliga ämnen. Motorredskap i förekommande fall på ASBEN-miljöbensin.
- Varmvatten till servicehus värms med el eller i ett fall med miljöcertifierad eldningsolja (SWEAX) med ca 70% lägre utsläpp av skadliga ämnen
- Allt eftersom belysningslampor byts ut så ersätts dessa med lågenergivarianter och Led
- Vi köper endast GRÖN EL från vår nuvarande leverantör Kalmar Energi
- Alla städmedel som används är miljöklassade
- På samtliga tappställen för färskvatten samt i alla duschar sitter det besparingsmunstycken, s k Sparlatorer  
- Poolanläggningen drivs med filtrerat havsvatten från Kalmarsund.
- Poolerna värms med solfångare och med luft/vatten-kompressorer
- Samtliga WC spolas med filtrerat havsvatten.
- Fortlöpande uppgradering av vitvaror i stugor & villavagnar till energisnålare varianter
- Samtliga kompressorer innehåller godkänd köldmedia
- Matavfall och annat komposterbart läggs i gröna påsar/säckar i KSRR:s gröna containrar. Av detta produceras biogas.

Vad kan Du som gäst göra?

- Sortera matavfall och annat komposterbart i den GRÖNA påsen som Du får i receptionen alt ligger i stugan/villavagnen. Denna lägger Du sedan väl ihopknuten i de GRÖNA containrarna och bidrar därmed till KSRR:s biogas-produktion. (Här kan Du också lägga annat avfall i en väl knuten påse av annan färg.)
- I de grå containrarna lägger Du annat avfall än matavfall. Dessa containrar eftersorteras.
- Tänk på att vara sparsam med färskvattnet!
- Vid avfallsstationerna finns utöver containrar för avfall också fler sorteringsmöjligheter, bl a PantaMera för PET och aluminiumburk (behållningen går oavkortat till Ölands Vattenråd), glas-igloos för färgat & ofärgat glas, tidningspapper, m m. Gör Ditt bästa!
- Uppgradera Dina egna vitvaror till energisnåla varianter

Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra något!